کارگاه نقد ترانه(1) «موضوع نقدِ همگانی ترانۀ /آرامش/ از آلبوم جدید بهنام صفوی»

مدیر بخش کتاب با سلام و عرض ادب خدمت ترانه سرایان گرامی به منظور پیشبرد اهداف علمی آکادمی ترانه بر آن شدیم تا با همکاری و همیاری......