کودکانه

علی پاداش (بها)

  یکی خدا بود، یکی هم نبود، خورشید خانم هم، تو آسمون بود تو آسمونه، خاکستری رنگ، که پر شده بود، از… در ادامه بخوانید
یه وقتایی تو بازی یه بچه هایی هستن زود عصبانی میشن وقتی برنده نیستن وقتی ناراحت میشن حرفهای زشت… در ادامه بخوانید