لیست انتظار

لیست انتظار

"بااحترام تقدیم به کودکان مبتلا به سرطان"

یـه روزی میــــــــادکه تـمـوم شـه غـمـــــــام می پیچه توگــــــوشِ جهــــــان خـنده هــام یه دنیــــــــایِ شیـرین یه احســــــــــاسِ ناب مـن ایــنـــــــارودیـدم یه… در ادامه بخوانید