اگه یک روز نباشی تو دلم از غصّه می میره خدا میدونه تنهایی هوای خونه می گیره نرو.. تنهام نذار مادر شبیه کودکی خسته… در ادامه بخوانید
دیگر به پرواز هم اعتباری نیست حیاط خانه ی ماپُر است از قاصدک هایی که هر روز با آرزویی سقوط میکنند … #زهره_پوربابکان #تسلیت⚫️ در ادامه بخوانید
محکم شبیه کوه ایستاده پشت و پناه کودکی نازه دنیا گرفته مردشو اما داره یه مرد دیگه می سازه گرمای آغوش پر از… در ادامه بخوانید
ایران قسم خوردم بدونی به عشقت زنده هستم قبله ی آرز‌وهام خاکت رو می پرستم پشت پناه دستات همیشه یک امیده هر تیکه از تن تو بوی… در ادامه بخوانید