علاج

نیستی ببینی روزگارم رو برف زمستون رو تن خونس انقد کاری بوده زخم تو خونه که نیس عین یه ویرونس انگار صد ساله… در ادامه بخوانید
جاده رو گرفته سرما یخ زده خاطره هامون واسه رد شدن نمونده قدرتی دیگه تو پامون طاقت دل کندنم نیس طاقت دل کندنت نیس بمیرم… در ادامه بخوانید