دوباره خزون اومده سمت خونه زمین زرده وآسمون ارغوانی قدم میزنم کوچه باغای شهرو توو این فصل عاشق کش زعفرانی ********************** سفر میکنم باتو… در ادامه بخوانید
۳۴۱
۸
#۱۱۱۰۸۲
کی میفهمه چه حالی دارم هر شب کی میخواد پر کنه تنهائیامو تموم شهرو دنبال تو گشتم که رو  شونت بریزم گریه… در ادامه بخوانید
۲۰۲
۲
#۱۱۰۷۳۲
خبر خبر بچه ها    رسیده فصل دیدار بهارخانوم اومده     با یه لباس گلدار   پاشیده روو دامنش   گلای رنگی رنگی سبزه… در ادامه بخوانید
۳۳۹
#۱۱۰۱۷۶
سلام آقا چقد دلگیره این جا چرا حتی کبوتر هم رها نیست چرا روی مزار سیدامون ضریح وگنبد و ایوون طلا نیست   چرا… در ادامه بخوانید
۲۳۶
۴
#۱۰۹۸۴۳
تمایل ندارم به این رابطه میخوام امشب وبیخیالم بشی آهای ناله ی بی صدا باتوام نمیذارم امشب وبالم بشی   تمایل ندارم… در ادامه بخوانید
۲۱۶
#۱۰۹۷۳۷
دلم تنگه برای ماه مهرو تموم خاطرات بی نظیرش واسه برگای زرد وقرمزی که میریزن توو هوای زمهریرش   دلم تنگه برای درس ومشق… در ادامه بخوانید
۲۸۲
۶
#۱۰۹۰۹۶
زمونه نامرده وفا نداره کم بیاری سنگ مزارت میشه بندای کفشتو!؟ ولش کن نبند تا خم بشی میاد سوارت میشه   زمونه بی رحمه… در ادامه بخوانید
۳۰۵
#۱۰۸۱۳۲
به من چیزی نگو ازبغض هرروزت من اینو ازنگاهت خوب میفهمم تو هم ازدیده های من بخون اینو که از روزای عمرت… در ادامه بخوانید
۵۱۷
۳
#۱۰۷۱۱۰