به خاطر آوردی صدای خستمو……………………….واژه به واژه حرفهای دلمو منی که یه روز گفتی عاشقش هستی……………….۲روز بعد به یکی دیگه… در ادامه بخوانید
۳۲۳
۱
#۱۰۴۱۹۱