دارم آهنگمونُ گوش میدم،ولی احساسِ سابقُ نداره تو رفتی حتی دیوارای خونه،داره دلتنگیُ یادم میاره نمیدونم چطوری رفتی اما،تحمل کردن دوریت… در ادامه بخوانید
آسمونُ ابری نکن،خورشیدمُ ازم نگیر بذار تو این بی نفسی،نگات کنم یه دلِ سیر سکوتِ من فریادمه،خودت که بهتر میدونی چرا دیگه… در ادامه بخوانید
درگیر و مضطرب،غرقِ توهمم یک عمر خاطره،تو دستشون گمم "شب با چشِ سیاه"،خیره به بودنم بجای هردومون،من زار میزنم اینبار سکوتِ من،از روی… در ادامه بخوانید