سنت تووی رهگذار تاریخ جنگ فرهنگ رو که باختن واسه مردمای این ده دیوار بلندی ساختن تووی آب انبار دانش اوستا بنای… در ادامه بخوانید