من بی جهت پـایِ دلـم موندم وقتی کـنـارت کـوهـی از دردم دور از تــصــور نـیـس اگـه حالا میگم از این احساس دلسردم   دور… در ادامه بخوانید