یه کاری کن

تنم خشکیده قلبم شوره زاره یه کاری کن کمی بارون بباره ته دلدادگی تنهایی میشه چقد دنیای ما بی اعتباره یه کاری کن… در ادامه بخوانید