میلاد ماهیار

همسایه‌ام را خوب می‌فهمم با ظرف آبی جشن می‌گیرد هرشب کنار خانه‌اش دریا در فکر ماهی‌ها نمی‌میرد   همسایه‌ام را درک کردم من مرغی ندارد... در ادامه بخوانید