هنوز وقتی از تو مینویسم مدادمم(مدادم هم) با من اشک میریزه من موندم و سیگارو خاطره هات با دلی که از عشق… در ادامه بخوانید
۳۲۴
۲
#۱۰۰۶۱۹
دوستان این اولین سعی من برا گفتن ترانه هست و میدونم سرشار ازاشکال و ایراده و از همه دوستانی… در ادامه بخوانید
۶۱۳
۱۶
#۹۳۱۷۴