هنوز وقتی از تو مینویسم مدادمم(مدادم هم) با من اشک میریزه من موندم و سیگارو خاطره هات با دلی که از عشق… در ادامه بخوانید
۳۲۹
۲
#۱۰۰۶۱۹
دوستان این اولین سعی من برا گفتن ترانه هست و میدونم سرشار ازاشکال و ایراده و از همه دوستانی… در ادامه بخوانید
۶۲۲
۱۶
#۹۳۱۷۴