ترانه پدر

(ترانه پدر) بدون تو هوای خونه سرده… بدون تو هوای گریه دارم… بگو وقتی که تو خوابیده باشی… چجوری سر روی شونت بذارم… تو… در ادامه بخوانید