پاییزه اینجا پارسال میگفتی جایی نمیری گفتی تو پاییز تنها نمیشی یک نیمه از من پیش تو جا موند قولو قرارات پوچ بودددددد زوری نخواستم باشی کنارم تو که… در ادامه بخوانید
دلتنگی این آخرین باره عکساتو بوسیدم عکساتو پاک کنم دیگه نمیبینم تورو به من نداد خدای بی طرف بازم شروع شده یه روز بی هدف رنگ چشای تو شب… در ادامه بخوانید
واسه نقاشیه چشمات سیاهی بهترین رنگه چشاتو میکشم جوری که میفهمی دلم تنگه نگاهم میکنی خیره قلم از دست من افتاد چشات نقاشیه اما منو دسپاچه… در ادامه بخوانید