بداهه دسته جمعی گروه آکادمی ترانه – بهمن ماه ۹۴   ⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜ تویی که شاعرم کردی تواین شبهای طولانی و دلگیر زمستونی دوباره کاغذوخودکارویک… در ادامه بخوانید
۷۷۶
#۱۰۰۳۰۵