آخرين ترانه(1) ایـــــــــن آخریــــــــــــــــــــن ترانمه به اسم تــــــــــو، برای تـــــــــــــــو برات میـــــمیـــــــــــرم که بگـــــــم دنیـــــــــــــــای من فدای تـــــــــــو ایـــــــــــــــــــــن آخرین باریِ کـــــه ازتــــــــــــــــو و چشمـــات… در ادامه بخوانید