صبوری میکنم وقتی که نیستی ستایش میکنم عاشقییا تو نمیدونی چه سخته بی تو دنیا بدون سر… در ادامه بخوانید
۱۰۵
۲
#۱۱۰۸۰۴

بهار زندگیم

اومدی تووی زندگیم زمستونو بهار کنی با خنده مهربونت درد و غمو مهار کنی توو زندگیم هر چی… در ادامه بخوانید
۸۹
#۱۱۰۷۷۸