میدونی جونم،همه ی عشقم تنهایی سخته،نفس کشیدن میدونی جونم،همه وجودم تنهایی سخته،تو رو ندیدن سر کردم این… در ادامه بخوانید
چیزی ازت نمونده…حرفات که تکراریه تحملت میکنم…این توفیق اجباریه ‏ توو شعراتم قافیه…بگی نگی میلنگه به هیچکی گوش… در ادامه بخوانید