یه وقتایی تو بازی یه بچه هایی هستن زود عصبانی میشن وقتی برنده نیستن وقتی ناراحت میشن حرفهای زشت… در ادامه بخوانید