همسفر

اگه عاشقت شدم ، اگه باور منی اگه دلتنگت میشم، نباید دل بکنی موندنی باش همسفر،حادثه… در ادامه بخوانید
۲۲۷
۴
#۱۰۷۷۵۴