خسته م از رابطه هایی               که تهش هیچی نداره خسته م از دلخوشیایی                 که رو… در ادامه بخوانید
۲۲۹
۲
#۱۱۰۸۷۳

شب ِ روشن

  چه خوشبختم زمانیکه           تورو دارم، منو داری ببین امشب چقدر خوبه         از این احساسِ تکراری چه… در ادامه بخوانید
۳۲۴
۱
#۱۱۰۷۷۵