تقاص

تقاص می نویسم در اتاقی که شلوغ نرسیده به نیازهای بلوغ چنگ در دیگران و آخر هیچ من و یک خاطره و دیگر… در ادامه بخوانید
۱۴۵
#۱۱۲۱۱۴

دیوانه

دیوانه   اوایل که با غصه بیگانه بود پیِ عشق می گشت، دیوانه بود گواهی همه داده بودند او هماره دلش خوش… و مستانه… در ادامه بخوانید
۱۹۱
#۱۱۱۲۳۴
  خسته م از رابطه هایی               که تهش هیچی نداره خسته م از دلخوشیایی                 که رو تخته و یه باره خسته م… در ادامه بخوانید
۲۵۰
۲
#۱۱۰۸۷۳

"صنمِ رفته ز من"

“صنمِ رفته ز من”   سنگ تویی    شیشه منم بشکن و بر هم بزنم   خارِ مغیلان تویی و پایِ برهنه تنِ من زخم بزن جانِ… در ادامه بخوانید
۱۹۹
۲
#۱۱۰۸۰۵

شب ِ روشن

  چه خوشبختم زمانیکه           تورو دارم، منو داری ببین امشب چقدر خوبه         از این احساسِ تکراری چه حسِ نابیه امشب            چه بی… در ادامه بخوانید
۳۵۳
۱
#۱۱۰۷۷۵