نگاهت پر از حجم تنهایه                                                           سرت رو بزار روی شونم بمون در ادامه بخوانید
۳۲۷
۲
#۱۰۲۵۸۶
  ─═हई♚♣Betty♣♚ईह═─ چمدانم کجاست؟ میخواهم به سمت و سویی دگر بروم مدتی مدید پنهان بشوم باید این بار بی… در ادامه بخوانید
۳۲۹
۴
#۱۰۶۳۴۹