۹۷

امسال سال آرزوهامه سالی که دنیا هم صدام میشه سال رسیدن سال خندیدن سالی که خوبیهاش به کام میشه من شک ندارم تو… در ادامه بخوانید
۱۷۸
#۱۱۰۱۱۷

بِبُری

شده بی تاب شوی تاب نباشد، بِبُری تشنه ی آب شوی آب نباشد ،بِبُری در دل ابر سیه خسته شوی بغ… در ادامه بخوانید
۲۴۵
۴
#۱۰۹۷۳۴
نگاهت پر از حجم تنهایه                                                           سرت رو بزار روی شونم بمون می خوام گوش کنم… در ادامه بخوانید
۳۳۷
۲
#۱۰۲۵۸۶
  ─═हई♚♣Betty♣♚ईह═─ چمدانم کجاست؟ میخواهم به سمت و سویی دگر بروم مدتی مدید پنهان بشوم باید این بار بی اثر بروم دوسه روزی حوالی تنهایی به… در ادامه بخوانید
۳۴۸
۴
#۱۰۶۳۴۹