تازه‌ترین محصولات فروشگاه

پرستار شدم

پرستار شدم     یک هفته به کنکور عروست کردند                    اینگونه شد از غمت پرستار شدم   من از لجِ تو وارد این شغل… در ادامه بخوانید

فکر بودن تو هوات جذابه مثل آرامش شهر خوابه وقتی یک لحظه نباشی پیشم دلم از نبودنت بی تابه

فکر بودن تو هوات جذابه مثل آرامش شهر خوابه وقتی یک لحظه نباشی پیشم دلم از نبودنت بی تابه با تو از بارون… در ادامه بخوانید

شعر

توآبی تر از موج وماهی تو زیباتر از آسمانی برای دل عاشق من تو نوری از انوار پاکی بهشت آبرو از تو دارد بدون… در ادامه بخوانید
۵۰
#۱۱۲۳۸۴