شبیهِ آرزوهامی ، دلت از جنس بارونه

شبیه آرزوهامی دلت از جنس بارونه نگات گرمای خورشیدِ تنِ سرد زمستونه ببین از طرح لبخندت جهان من چه زیبا شد همون لحظه که خندیدی جهان… در ادامه بخوانید

چشمایی که بازم به در موندُ ، بارونی که از ابرِ تبعیده

چشمایی که بازم به در موندُ بارونی که از ابرِ تبعیده چشماتُ بستی روی چشمایی که دریا رُ واسه تو باریده دستای لرزونی… در ادامه بخوانید