کوچ

دو کودک مثل هم بودیم دو همبازیِ خوبِ هم کشیدیم قد کنار هم بزرگ میشد دلم کم کم ازین نوبر کمی… در ادامه بخوانید

گل رز

خیلی وقت پیش توو اون جشن عمومی که روز فارغ التحصیل شدن بود تو گفتی تا که بنویسم یه چیز توو یه… در ادامه بخوانید