تردید

نه راضی میشی به رفتن نه تن میدم به هر دردی چیکار باید کنم بی‌من تموم راهو برگردی؟ یه چیزی اینجا وارونه‌س که جای… در ادامه بخوانید
چند وقته رفتی و هنوزم حلقه‌ات روی میزه عزیزم بازم نشد طاقت بیارم این خاطراتُ دور بریزم چند وقته نیستی اما عطرت هر روز… در ادامه بخوانید
غرق میشم تموم پاییزا وسط این اتاق بغض آلود خیس میشن همه‌ی خاطره‌هام رفتنت توی ماه آبان بود عکس‌هایی که ازت جا‌مونده تار میشن،… در ادامه بخوانید