چه معنی داره آزادی تو شهری که قفس باشه تو قحطی باشه فریادت فقط جای نفس باشه **** چه معنی داره دل بستن تا وقتی… در ادامه بخوانید