بده کعبه باشه جلو چشمت و تو سر در گمی قبله رو گم کنی خودت خیس موجای دریا باشی با شنهای ساحل تیمم کنی

بده کعبه باشه جلو چشمت و تو سر در گمی قبله رو گم کنی خودت خیس موجای دریا… در ادامه بخوانید