وقتی مترسک بازه آغوشش وقتی کلاغه خونه مهرش کرد وقتی اکانتت رفته تو لاکش وقتی شب انگیزه تُ مش کرد   وقتی که… در ادامه بخوانید