روی بازوی ستاره توی اوج آسمونم باتو پر شده از احساس توی هر قطره ی خونم توی برق اون نگاهت پر رعدم‌ پر بارون یه… در ادامه بخوانید