همه عکساتو سوزوندم وقتی پیشِ من نموندی دیگه شعری ننوشتم وقتی شعرامو نخوندی انگار از عشقت گذشتم یا که ازیاد تو رو بردم شاید هم… در ادامه بخوانید