اهای خانم کوچولو عروسکت چه ماهه چشم درشتی داره موهای اون سیاهه   خیلی اونو دوست داری موهاشو هی میبافی باهاش میری به بازی تو وقتای اضافی   شبا… در ادامه بخوانید