ترانه خفه از ندا پارسایی اجرا شده توسط وارونا باند

کفن پوشیده دنیامون زمستونه هوا سرده  یه عاشق توی هر… در ادامه بخوانید