زود دیر میشه

یه روزایی میرسه که می فهمیم

کجایه زندگی رو اشتباه رفتیم

یه وقتایی دلت تنگ میشه واسه

جاهایی که دوتایی راه رفتیم

 

دلت تنگ میشه واسه شاله سبزم

واسه پرسه زدن ها تو زمستون

هوا تاریک داره میشه اما

ماها زیر درخت بید مجنون

 

تو هر بار موقع رفتن چه سردی

یه جوری دستمو محکم میگیری

یه لحظه تو نگاهم خیره میشی

میگی عشقم بگو هیچوقت نمیری

 

فقط چند لحظه که دور میشی

دلم بدجور بهونه گیر میشه

یه وقتایی میفهمیم که رفته

شاید راست میگن زود دیر میشه

 

همون جای قدیمی راه میرم

تمومه کوچه بوی تو داره

یه دستی روی شونه هامه انگار

یکی اسم منو داره میاره……………!

۳۵۷