پاییز

دانلود لینک:
http://dl.ninemusic.ir/music/mp3/1394/08/Koohyar%20Naghavi%20-%20Paeez.mp3

میگفت بارون و دوس داره
بدون چتر و بارونی
قرنطینه شدن دردام
تو این حال پریشونی

خرابه سقف این خونه
تموم سال زمستونه
پر از بغضه پر از درده
خیابون خیس بارونه

هواش و داشتم عمری
هوایی شد تو پاییزم
هنوزم پشت پاش هر شب
یه کاسه اشک میریزم

میگفت بارون و دوس داره
شده این خونه ویرونه
از اون روزی که رفت بانو
یه هفته اس اینجا بارونه…

۶۵۱
۶