اشتباه

نگو بریدی از عشق ، زوده که کم بیاری
فاصله ای نمونده ، تا مرز بی قراری
نگو که اشتباه بود ، هر چی که ما شنیدیم
تو این هوای ابری ،خواب ستاره دیدیم
بس کن نزار که غربت ،چشمات و خیس بزاره
فردا یعنی منو تو ، ما با همیم دوباره

ما پای اشتبامون ، مثه یه مرد میمونیم
طاقت بیار رفیق‌ و تو کوچه ها میخونیم
غربت یعنی که دستات ، از دست من جدا شه
چه انتخاب سختی ، دنیا میخوام نباشه
دنیا میخوام نباشه ، وقتی که تو نباشی
نگو بریدی از عشق ، نگو میخوای رها شی

گر چه هوای غربت ، ریشه رو میسوزونه
از هم جدا نمیشیم ، برگرد دوباره خونه

ما پای اشتبامون ، مثه یه مرد میمونیم
طاقت بیار رفیق‌ و تو کوچه ها میخونیم
نگو که اشتباه بود ، هر چی که ما شنیدیم
دیره ولی هنوزم ، ما زوده زود رسیدیم

۱٫۱ K
۶
۱