ششمین جلسه شعر و ترانه خوانی بهمراه نقد آثار( آکادمی ترانه) -۴ دی ماه ۹۴

آکادمی ترانه -جلسه ششم -۴دی۲

۹۵۹
۲

درباره‌ی كارن

خواننده ، آهنگساز و تنظیم کننده www.Instagram.com/karenpopmusic Telegram Channel : @Karenpopmusic Karen.popmusic@Gmail.com
عضویت