کمی

یه زنگــــــــــــــــــــــــی بزن که بغضم بریزه

بگیـــــــــــــــر دستام و ،که قلبم مریضــــــه

 

گرفتار دردم ، خیـــــــــــــــــالم اسیـــــــــــره

کمی یـــــــــــاد من بــــاش،که قلبم نگیــره

 

از ایــــــــــن روزگاران ، ســــــرد و سیـــــرم

یه زنگــــــــــــــی بزن، شایـــــــــــد نمیــرم

 

دلم تنگ ِ ، چشمـــــــــــــــای آرومــــــِــتن

پر از اشــــک میشــن و، بازم مدیونــــــِـتن

 

دارم بــــر می گــــــردم ، به روزهای با هم

به خندیدنهـــامون ، به اشکــــ های با هم

 

یه زنگــــــــی بزن ، نـــــــگن  بی وفـــــایی

دارم پیــــــــــر میشم ، با ایــــن تنهــــایی

۲۲۳

درباره‌ی حمزه عليزاده

از راستاي ايرانم ... پيچ عشق... دشت لرستان ... شهر باران ها ... هجوم رودها ... مسيرم را كلمات پاكم نوراني مي كنند ... منم ابر و هنوز هم سامانه ي عاشق hamzehalizadeh.persianblog.ir
عضویت