یآسمن

توو فصل آتیش خدآ
تو شعله هآی آخری
تو مآه هر شب من
توو لحظه هآی آخری

یآس منی، یآسمنی
تو حس زیبآ شدنی
نگآت برآم یه حآدثست
لحظه ی عآشق شدنی

به اسم تو سفآرشی
بآرون ترآنه گفته
حرف دل عآشقمو
نوشته سآده گفته

شهریور و به اسمت
نشون زدن میدونی
خدآ کنه کنآرم
تآ آخرش بمونی

[هادی مهرزاد[باران]][٧ مرداد ١٣٩۴]

۵۰۲
۴

درباره‌ی هادی مهرزاد

برای سفارش ترانه میتونید با شماره ۰۹۱۷۳۷۷۱۴۲۷ تماس بگیرید/ آدرس صفحه ی هنری من در تلگرام و اینستاگرام جهت مشاهده بخشی از کارهای من: https://telegram.me/HMehrzad_Baran https://www.instagram.com/hadi_mehrzad_28/
عضویت