بغض هشتاد درصد

از جبهه اومدی
پاهات نیومدن
چرخای ویلچرت
اونا رو خط زدن

خمپاره تو سرت
هی سوت میزنه
این سرفه هات همه ش
بغضم رو میشکنه

وقتی که نبض تو
آروم میزنه
یه بمب ساعتی
تو سینه ی منه

روی تنت پر از
زخمای سرزده
بغضم برای تو
هشتاد درصده

می بینمت جلوم
رو تخت بی صدا
آرومه قلب تو
ممنونی از خدا

ممنونی از خدا
قلبت چه روشنه
می گی که عشق ناب
تاول نمی زنه

عشقت به خاکتو
ایران مقدسه
تو قهرمانمی
این واسه من بسه

دنیام بدون تو
یه خط ممتده
بغضم برای تو
هشتاد درصده

۷۳۹
۲۸

درباره‌ی شكوفه عبدلي

شكوفه عبدلي / یک قرن مرده بودم در انتهای فریاد دست مرا گرفتی، گفتی شکوفه برخیز برخاستم ولی نه، در این زمانه هستم حرف نگفته ای در این واژه های ناچیز امشب که با تو هستم ، جای دو چیز خالیست یک مولوی کم است و، دیوان شمس تبریز / آدرس وبلاگم: http://nmidanm.blogsky.com
عضویت