قهرمان

"قهرمان"
شکوه استقامت توو نگاته میون عکسی که از تو بجا موند.
تو پای باورت هستیت و دادی
همین خون دشمنو از خاکمون روند
واسه من معنیه لبخندت اینه
تو مظلوم بودی اما قهرمانی
برای نسلی که ندیده جنگو یه اسطوره ی عشق توو هر زمانی
*بهشتی و رجایی،باهنرها شهید آرمان انقلابن
نمیشه آدمیت رو ترور کرد تمومه نقشه ها نقش بر آبن
ما پیش مشکلات سرخم نکردیم که تاریخ میتونه گواه باشه
مگه با شدت هر موج و طوفان یه کوه استوار از هم میپاشه؟؟؟*
یه پرچم شده نامت واسه ایران برامون باورات میراث میشه
تو گمنام نیستی وقتیکه هنوزم
بی وقفه بودنت احساس میشه
جلو روی همه ارتش دنیا ما ثابت میکنیم مرد نبردیم
میون جبهه ی فرهنگ و دانش شهید هسته ای تقدیم کردیم.

۴۹۵
۱۳