صحنه سازی

این خونه بی تو ســرد و تاریـــکه *** دیــــــــوارهاش حکم قفس داره
همراه من تو لحظـــه های سخت *** یه چـــــــــارپایه با یه گیتــــــاره

چی شد که اینجور بی خبر رفتی؟ *** اصلا مگـــــه رفتن تو بازی بود؟!
اون لحظه های خوبمون چی شد؟ *** شاید تمومش صحنه سازی بود!

هر شب تو رویاهـــــام می بینـــم *** بازم تـــــو برگشتی به این خونه
باز با همـــــــــــون لبخند شیرینت *** اینجا نشستــــی پیش شومینه

با گریه میخــــــوام از خدا هر شب *** اون لحظــــــه های خوب برگرده
کاشکــــــــــــــی ببینـم این اتاقارو *** باز عطـــــــر موهای تو پر کــرده

۸۱۶
۴۸
۲

درباره‌ی مرسده (زهرا) عباس زاده

در روز الست چون جهان ساخته شد .. حوا به ابوالبشر چو دلباخته شد ... روی اولین برگ کتاب زندگی .. به حرمت عشق نام من "مرسده" شد golebaroonzade29@yahoo.com لطفا تقاضای ترانه رایگان نفرمایید . ممنون
عضویت