ستاره

ستاره آی ستاره آی ستاره – سوسو نزن توآسمون دوباره

بزار,هوا ابری بشه بارون – روگونه های خیس من بباره

نمیخوام اشکامو کسی ببینه – کسی بفهمه قلبم بیقراره

بیدارم که شاید نسیم بیادو- از حال عشق من خبر بیاره

ستاره آی ستاره آی ستاره – بگو آخر قصمون چی میشه

بگو که ته این جاده ی تاریک – قسمت چیه,کی مال کی میشه

باانگشت اسمتو هک میکنم من – روی بخار سردو خیس شیشه

میخوام که سد اشکام بشه دستام – ولی هِق هِق نمیزاره,نمیشه

ستاره لالایی بگو واسه من – که بیخوابی امونمو بریده

شاید بشه توی خوابو خیالم – بگم عشقم به آغوشم رسیده

دیگه فرقی نداره واسه ی من – واسه قلبم که خالی از امیده

شاید,سهم من از این عشق پاکم – فقط همین یه رویای سپیده

۴۱۸
۲