چقدر خوبه

چقد خوبه که خوشحالی.
چقد شیرینه لبخندت.
یکی پیدا شده حالا.
میخواد که باشه همرنگت
. دیگه تنهایی کافیه.
کنارت عاشقی خوبه.
همین امروزو باور کن.
که عشق تو سینه میکوبه.
میخوام دنیای من باشی.
میخوام تو چشم توجا شم.
میخوام تو اوج این اواز.
پر از تصویر رویا شم
. چقد خوبه که اینجایی.
چقد خوبه تو دارم.
دارم با عشق تو اینجا
. رو کاغذ شعر میبارم.
چه احساسی بهم دادی.
چه روزای خوشی دارم
. یه کاری کردی با قلبم
. که با عشق تو بیدارم

۵۰۰
۷