مخاطب خاص

هنوز هیشکی نمی دونه
چه حالی دارم این شبها
دلم جا موند تو اون کوچه
منه بی دل شدم تنها

هنوز هیشکی نمی دونه
چه روزای بدی دارم
از اون روزی که تو رفتی
فقط تقویم و میشمارم
دارم حس میکنم اینجا
همه دیوارا میخندن
به این شاعر که با عشقت
غروباش رخت میبندن

تو رو گم میکنم بازم / بازم شب نقطه چین میشه
داره دیوار این سلول / بازم دیوار چین می شه

هنوزم با تو تو رویا
شبا تا صبح بیدارم
تو رایدکال و تو فیسبوکم
من واسه تو پست میزارم

هنوزم با تو تو رویا
شبا تا صبح رو میخونم
تو رفتی برنمیگردی
که من خوب اینو میدونم

دارم حس میکنم بی تو
که این خونه عزاداره
بازم قرصامو گم کردم
من حواسم سخت بیماره

تو رو گم میکنم بازم / بازم شب نقطه چین میشه
داره دیوار این سلول / بازم دیوار چین می شه

۷۴۴
۲۷