ســـــرپنـــاه

دیگه ترســـی ندارم
تو چشات زل بزنــم
با نگاهـــام بــه دلت
دوبــــاره پل بــــزنم

تــوی چنتــــا کلمـــــه
بگم عاشــــقت شـــدم
دیگه من تورو می‌خوام
حتی بیشـــتر از خودم

به دلم افتـــــاده که
پا به خوابم میذاری
توی سرنوشت من
گل احساس میکاری

میشه تو چشم سیات
یه غزل خلاصه کرد
تو مرور خنده هات
زندگیو قصــــه کرد

اگـــه سر پنـــــاه من
سایــــه‌ی مردونتـــه
از خدا من چی بخوام
سقف من آغوشته!..

۷۱۴
۵۴

درباره‌ی مهشاد

سفیده رنگ موهائــــی...که بایــــد باشـــــه خرمائی...چه قدر سر در گمه روحم...تـــوی بن بست تنهائـــــی...کنــــــاره واژه‌ی حســــرت...دارم سر گیجــــه می‌گیرم.... کسی اینو نفهمیــــــده...توی بیست سالگی پیرم....... **
عضویت