هوس

هوس

توي چشام چي خوندي
يهويي دلسپردي
نگفتي اين غريبه
نگاش شايد فريبه
نترسيدي جدا شم
از عشق تو رها شم
نشستي توي قلبم
اروم ارومو نم نم
بارونه احساس تو
خنده هاي ناب تو
اسير كردن دلم رو
جادو كردن چشامو
يخ قلبمو شكستي
توي نگام نشستي
حالا شدي همه كسم
شب و روزا دلواپسم
عاشق شدم من بد جوري
دل تو دلم نيست انگاري
رفتي يهويي بي خبر
نگا نكردي به پشت سر
حالا كه ديدي عاشقم
از همه دنيا فارغم
پيغوم دادي هوس بود
عشق اين مدت بس بود

۴۴۸
۱۸

درباره‌ی نيما سكوت

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من ستاره ها نهفته اند در آسمان ابری دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من
عضویت