حادثه

پشت دیوار اتاقم
وسط سیمای گیتار
بغض تلخ روی آرشه
میون نتای بیمار

حادثه همین حوالی است
پشت در تو دل دیوار
ای رفیق هم ترانه
پشت هم سیگار و سیگار

دود میکنی تو خدا رو
میون شعرای حافظ
داری میری از کدوم راه
بی بهونه بی خدافظ

پشت دیوار اتاقم
هنوزم عکستو دارم
روی این سیمای گیتار
اسمتو هنوز میارم

ای رفیق هم ترانه
توی شهر دود و آتیش
راستیه نگفته ها رو
با دروغ کردی تلافیش.

۵۴۹
۲۲