باخدا

وقتي خدارو داري تو لحظه هاي دردت
نترس از اينكه هيچكي درمون تو نميشه
تو كوره راه دنيا پيچو خما زياده
اما خدا كه باته كار تو ساده ميشه
بي عشق راهو رفتن تو اين سفر محاله
با عشق كوله بارت از غصه خالي ميشه
ببين خدا همينجاست دست تورو گرفته
تا اخر اين سفر همسفر تو ميشه
سستي و نااميدي كفره تو رسم رفتن
مسافر شهر عشق كافر به راه نميشه
هفت شهر عشق كه ميگن همينجا رو زمينه
دل با خدا كه باشه اينجا همون شهر ميشه
اون لحظه اي كه چشمات لبريز عشق باشه
با اشك چشم وضو كن كي ميگه باطل ميشه
سجادتو كنار گلهاي باغچه بنداز
سجده عشق رو برگ گلهاي باغچم ميشه
وقتي خدا همينجاست كنار لحظه هامون
ديگه نرو به كعبه دل اينجا زاير ميشه

۴۹۷
۲۲

درباره‌ی نيما سكوت

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من ستاره ها نهفته اند در آسمان ابری دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من
عضویت